Så lyckas du med er pulsande medarbetarundersökning

By april 30, 2020För Chefen, För HR-Chefen
Så lyckas du med er pulsande medarbetarundersökning

Funderar ni på eller har ni kört igång en pulsande medarbetarundersökning?

Att införa pulsande medarbetarundersökningar är något många organisationer redan har gjort och andra funderar på att göra. Men att bara börja mäta oftare kommer inte att hjälpa er till ett ökat medarbetarengagemang. Det handlar om vad ni gör före, under och efter för att verkligen lyckas.

Här är några nycklar till hur ni når framgång med en pulsande medarbetarundersökning:

olika orsaker:

Inse att det är ett förändringsprojekt

Driv implementationen av den pulsande medarbetarundersökningen som ett förändringsprojekt där ni tar fram ert syfte och önskat resultat. Fundera på era egna styrkor och svagheter för att lyckas. Hur vill ni jobba med dessa frågor? Vilka behöver du prata med och vilka aktiviteter behöver ni genomföra hos er för att lyckas?

Förklara syftet för cheferna

Involvera cheferna redan från början och förklara syftet: en pulsande medarbetarundersökning ska vara chefens bästa vän - inte ett kontrollverktyg för ledningsgruppen eller HR.

Förklara syftet för medarbetarna

Förklara syftet för medarbetarna med den pulsande medarbetarundersökningen: vad ger det mig som medarbetare? Varför ska jag vara med och delta? Vad kommer att ske efter att jag har svarat på frågorna? Varför ska vi mäta oftare nu än innan?

Walk the talk

Se till att ledningen och cheferna agerar på det sätt som ni har sagt att ni ska göra. Om verktyget ska vara chefens bästa vän - se till att stötta cheferna i hur de kan arbeta och utveckla sitt ledarskap, sina team och sina medarbetare. Agera på det sätt som ni har lovat medarbetarna, och för allt smör i Småland - skäll inte ut medarbetarna om de har svarat ärligt och ni har fått ett lågt resultat! Alla har ett ansvar att förbättra, även medarbetarna.

Inför förändringen i mindre steg

Om inte organisationen är redo att jobba agilt och ofta så mät inte för ofta i början. Då är det hög risk för att det bara blir för mycket. "Man ställer en massa frågor men ingen bryr sig om svaren. "Börja istället med färre mätningar och öka upp efterhand som ni kommit in i processen.

Prata om resultatet löpande och agera när och där det behövs

Om ni mäter löpande så bör ni även reflektera över ert resultat löpande. Ni behöver inte ta actions hela tiden men se till att ni pratar om resultatet i era team och agerar när och på de områden som ni behöver.

Driv tre parallella processer för att lyckas

Många fokuserar bara på vad organisationen och teamet ska göra för att öka medarbetarengagemang, men det som har störst påverkan på medarbetarengagemang är ofta medarbetarens självledarskap och chefens ledarskap. Driv tre processer löpande för att lyckas: vad medarbetaren själv kan göra, vad teamet kan göra och vad chefen kan göra i sitt ledarskap.
Du kan mäta en gång om året eller varje vecka men om inte chefen vet vad hen ska göra med mätdatan och om inte medarbetarna är med och tar ansvar så kommer inget att hända.
Så det viktiga är hur du jobbar med medarbetarengagemang och väljer den mätmetod som passar bäst in för just din organisation.
Lycka till och hör såklart av dig om du undrar något 🙂

Lycka till!

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en AI baserad engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang. En plattform som är chefens bästa vän.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter här.

Leave a Reply