Knowit använder Puls för att sätta fokus på kollegornas välmående

By november 17, 2017Kundcase
knowit pulsmeter

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions.

Knowit har valt att arbeta med Puls och Håkan Ramberg, VD Knowit Quality Services Syd AB säger följande om verktyget:

”Vi valde Puls för att få ett modernt verktyg som sätter fokus på våra kollegors välmående som en kritisk del i bolagets fortsatta framgång. Puls passar väl in i vårt agila tänk att arbeta och ökar förmågan att hålla ihop vårt team trots att våra medarbetare arbetar utspridda hos många olika kunder.”

Även medarbetarna på Knowit gillar Puls och kommenterade: ”För första gången var det roligt att genomföra en medarbetarundersökning!”.

Puls Engagemangsplattform är en AI-baserad engagemangsplattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Leave a Reply