Minst tre tips på hur du skapar medarbetarengagemang genom att jobba med kompetens

By oktober 3, 2017För Chefen
Coachande medarbetarundersökning

Där finns som bekant flera olika parametrar för hur du som ledare kan skapa förutsättningar för ett högt medarbetarengagemang. Stefan Söderfjäll skriver i sin bok, Behovsanpassat ledarskap, att ”upplevd kompetens är helt nödvändigt för att en indvid ska kunna uppleva någon motivation överhuvudtaget. Arbetsuppgifter som man upplever att man inte klarar av att hantera, och heller inte tror att man kan lära sig att hantera, vill man helt enkelt inte ha i sitt knä”.

Vad detta innebär är att du som ledare bör aktivt jobba för att främja självförtroendet hos dina medarbetare och låta medarbetarna utvecklas i deras strävan att bli bättre och bättre på något som är viktigt. Detta ”något som är viktigt” är det vi brukar kalla syfte och hur du jobbar med ledarskap genom syfte kan du läsa mer om här.

Här kommer tre tips på hur du som ledare kan arbeta med den upplevda kompetensen och därmed främja medarbetarengagemang och självförtroende:

1. Beröm ansträngningen – inte bara resultatet 

Fokusera på positiv återkoppling – beröm de beteende som du vill se mer av.

Några exempel på hur du kan berömma ansträngningen:

”Vad roligt att du lyckats uppnå målet, vilka motgångar stötte du på och hur gjorde du för att komma över dessa”

”Vad bra att du satte upp ett så utmanande mål, vad har du lärt dig för att komma så långt på vägen mot detta mål?”

”Jag ser att du har jobbat riktigt hårt med den här uppgiften, hur har du gjort för att motivera dig själv?”

”Det gör inget att du inte kom hela vägen denna gång, vad vill du träna på tills nästa gång?”

2. Ha korta medarbetarsamtal ofta 

Målsamtal, utvärderingssamtal, etc. är ofta förekommande i organisationer. Daniel Pink beskriver dessa i sin bok Drive : ”Dessa årliga ritualer inom organisationslivet, är ungefär lika njutbara som tandvärk och lika produktiva som en tågolycka”

Vi lever i en föränderlig värld och ska vi utmana oss själva och kontinuerligt bli bättre så måste vi veta om vi är på väg i rätt riktning oftare än ett par gånger om året.

Fråga dina medarbetare istället varje vecka:

 • Vad har du gjort bra denna veckan?
 • Vad vill och kan du förbättra?
 • Varför är det viktigt att förbättra det?
 • Hur ska du göra det?
 • Hur kan jag som chef hjälpa dig att lyckas?

3. Arbeta med små steg i rätt riktning

De flesta har nog känt sig frustrerade över att ha misslyckats med det som man företagit sig. Flera misslyckanden kan få människor att tappa motivationen när de arbetar med att uppnå ett mål.

Man brukar tala om två olika synsätt på sina misslyckanden:

 1. Jag har inte tillräckligt med talang för att lyckas nå målet
 2. Jag har inte tränat tillräckligt mycket för att lyckas nå målet

De som anser att de ”inte tränat tillräckligt mycket för att nå målet” blir ofta mer flexibla och anpassningsbara och provar sig fram med olika metoder och tekniker. De vill hela tiden lära sig mer för att bli bättre och när de märker att de gör framsteg så har de fått ett stärkt självförtroende och utvecklat sin kompetens och därmed påverkat en viktig engagemangsdrivare.

Hur kan du som ledare stötta ett tänkande enligt ”små steg i rätt riktning”? 

 • Sluta prata om talang och talangutveckling och börja prata om träning, utbildning, hårt arbete och ansträngning.
 • Beröm prestation före resultat dvs. mät och beröm beteendemål (eller vägledande mål) istället för bara resultatmål. Läs mer om beteendemål här.
 • Visa tålamod när individer misslyckas. Det är bättre att sätta upp ett utmanande mål som ni nästan når än att ni har ett enkelt mål som ni når (och därmed kanske får er bonus). Men för att en organisation ska acceptera riktigt utmanande mål är det viktigt att du som ledare visar tålamod med misslyckanden, ger feedback och uppmuntran om att dela gemensamma lärdomar.
 • Sätt höga positiva förväntningar på dina medarbetare, tro på dem och stötta dem i deras arbete. Sätter du låga mål och har låga förväntningar så får du ofta resultat därefter men sätter du höga mål och har höga förväntningar så kommer du att bli förvånad över vad som kan presteras.

Lycka till och kommentera gärna!

Källor: Drive, Daniel H. Pink, Behovsanpassat ledarskap, Stefan Söderfjäll, Tänk låsningar och lösningar, Kjell Enhager.

Leave a Reply