fbpx

Polisförbundet vill agera proaktivt

Polisförbundet

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Polisförbundet vill agera proaktivt i frågor kopplat till arbetsmiljö och medarbetarengagemang

Polisförbundet är ett fackligt yrkesförbund för poliser där 94% av alla aktiva poliser är medlemmar. Ungefär 1300 förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna genom medlemsservice, förhandlingar, administration, förvaltning, information samt opinionsbildning och påverkan av beslutsfattare på olika nivåer.

”Vi har tidigare använt oss av traditionella undersökningar som genomfördes med ett par års mellanrum. Medarbetarna upplevde inte det som proaktivt och tillräckligt motiverande, resultaten dröjde och det upplevdes inte vara en del av vardagen. Med Pulsᐩ kan vi som organisation kontinuerligt mäta hur medarbetarna upplever arbetsmiljön/platsen och få insikter i realtid för att kunna agera proaktivt” säger Ann Westman, administrativ chef på Polisförbundet.

På polisförbundet har man tagit fram mål och arbetar fokuserat med ett i taget för att mäta av om de tar sig framåt i frågan. ”Vi har valt att göra Pulsmätningen ca 3 ggr/år, då hinner både chef och medarbetare utföra de aktiviteter som skapar engagemang och förståelse för organisationen, målen och arbetsmiljön” säger Ann. 

Vidare menar Ann att fördelarna med Pulsᐩ är att det är ett verktyg som de själva förfogar över: ”vi får snabbt återkoppling och kan känna av hur organisationen mår. Verktyget stöttar medarbetarna att ta ansvar och se till att chefen fokuserar på rätt saker, det skapar engagemang för alla anställda. Det blir en naturlig del i vår vardag och alla känner av att frågorna finns på agendan.” 

Vill du utveckla ditt team och ditt ledarskap?

Kolla in Pulsᐩ. En AI-baserad plattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Hantera kränkningar diskriminering och trakasserier
För Chefen

Vad är kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering?

Har du koll på vad som gäller angående kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering? Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för olika typer av oacceptabelt beteende och innebär ”handlingar som riktas mot

10 tips på hur du blir mer effektiv genom mikropauser
För Chefen

10 tips på hur du blir mer effektiv genom mikropauser

Varför behöver vi mikropauser? När du sitter en hel dag och bara jobbar på så aktiveras musklerna för att stödja korrekt hållning och din hjärna jobbar hårt för att hålla

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!