Så här skapade Netflix en kultur av högpresterande medarbetare

Så här skapade Netflix en kultur av högpresterande medarbetare

Patty McCord är f.d Chief Talent Officer på Netflix. I en intervju i Inc. Magazine delar hon med sig av sina erfarenheter och hur man skapande en kultur av högpresterande medarbetare på Netflix. Här kommer hennes tips:

1. Utmana

Fundera alltid på ”vad är syftet med detta som vi har och ska göra?” – utmana befintliga processer och arbetssätt. Bara för att ni haft medarbetarsamtal en gång om året kanske det inte är det bästa för den moderna medarbetaren. Bara för att många andra har stränga policies, godkännandeprocesser och guidelines kanske detta inte är rätt för er och den typ av kultur som ni vill bygga. Lita på medarbetarnas sunda förnuft, ge dem förtroende och ansvar.

McCord drev en kultur på Netflix där man kunde ta bort många policies,  godkännandesystem och tunga processer. McCord tog bort Netflixs semesterpolicy, gjorde kompensationsprogrammet mer transparent och gjorde helt om hur man ger och tar feedback inom bolaget.

De flesta av förändringarna gjordes i sann experimentanda som många andra avdelningar på Netflix använder sig av: prova nya saker, göra misstag, lära sig, göra om igen, få bättre resultat. En ständig förbättringsprocess och en lärande kultur där det är okej att utmanas och göra misstag.

”Netflix kulturförändring skedde inte i stora steg – det handlade mycket om att sluta att göra grejer som inte hjälpte medarbetarna” säger  McCord.

2. Var en fantastisk arbetsgivare att gå ifrån

McCord och ledarna på Netflix jobbar hårt med att vara en fantastisk arbetsgivare. En arbetsgivare där medarbetarna ska få något extra som de inte tidigare har haft, t.ex: nya utmanande erfarenheter och ett meningsfullt arbete.

Var också noga med att din arbetsplats kanske inte är för alla. Stanna inte som medarbetare om du inte trivs på din arbetsplats och håll inte kvar dina medarbetare som arbetsgivare om de inte trivs på din arbetsplats.

Respektera alla medarbetare: de som ännu inte har börjat, nuvarande och de som har slutat. Jobba även hårt för att de som slutar ska kunna rekommendera dig som arbetsgivare även efter anställningen och att de får med sig fantastiska erfarenheter och lärdomar från dig som arbetsgivare.

3. Rekrytera ständigt

McCord menar att det är viktigt att alltid ha en pipeline med möjliga medarbetare. Duktiga medarbetare hittar man oftast en plats för i en växande organisation. För att hitta duktiga medarbetare är det viktigt att bygga ett attraktivt varumärke som arbetsgivare.
”Vårt mål var att varje medarbetare som varit på en intervju skulle gå hem med en känsla av att verkligen vilja ha jobbet, även om vi redan visste att de inte skulle få det” säger McCord. För att nå detta mål förbättrade Netflix rekryteringsprocessen och uppnådde en mycket snabb, effektiv process där varje kandidat behandlades med stor respekt.
Nu är det din tur: hur kan du inspireras av Netflix sätt att arbeta?

Coachande medarbetarundersökning

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter: PulsMeter  ChangeDriver OSAMeter

Leave a Reply