fbpx
Psst...vill du veta vår hemlighet?

Sparbanken Syd har stolta medarbetare som varmt rekommenderar andra att jobba på banken

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Sparbanken Syd Puls

Sparbanken Syd har stolta medarbetare som varmt rekommenderar andra att jobba på banken

Med en svarsfrekvens på över 90% i pulsmätningarna under de senaste 3 åren, kan Sparbanken Syd konstatera att medarbetarna vill vara med och vara delaktiga i hur man mår och presterar bättre på jobbet. Om man dessutom tittar på resultatet av mätningarna så ser man att det jobbas med dessa frågor på riktigt hos Sparbanken Syd. Engagemang, välmående och eNPS har alla starka positiva trender där eNPS utvecklats till 55 i senaste pulsmätningen vilket innebär att Sparbanken Syd tillhör de ledande aktörerna i branschen.

Men dessa positiva resultat och trender kommer inte bara av sig själv. Vi frågade Jessica Malm, HR-Chef på Sparbanken Syd, hur de jobbar med medarbetarengagemang och välmående och vad som ligger bakom deras framgångar.

Från en årlig enkät till att arbeta aktivt med Pulsᐩ

Sparbanken Syd har arbetat med Puls+ sedan 2018 och dessförinnan hade man en årlig medarbetarundersökning. Det var en tung rapportering och det var svårt för chefen att veta vad man skulle agera på. ”Den stora skillnaden som vi arbetar nu, är att i Puls+ blir medarbetarna delaktiga på ett helt annat sätt och man coachas till att ta eget ansvar, det blir ett aktivt medarbetarskap, aktiv involvering och tydligare kommunikation” säger Jessica. ”Vi tror på att alla medarbetare vill ta ett aktivt medarbetaransvar och utveckla sin arbetssituation, och Puls+ är ett av de verktyg vi använder oss av för att ge förutsättningar till det”.

Pulsmätningarna blir inte bara en rapportering utan Puls+ är ett verktyg att jobba med för medarbetaren, chefen och organisationen där det blir enkelt för alla att förstå vad man bör göra och hur man själv kan vara med och bidra.

Aktivt medarbetarskap och ledarskapsutveckling är nycklarna till ett ökat medarbetarengagemang på Sparbanken Syd

På Sparbanken Syd pratar och utbildar man i ett aktivt medarbetarskap och ett bra ledarskap där plattformen Puls+ är en del av en helhet. Frågor som ”Hur bidrar jag till gruppen?”, ”Hur bidrar jag till bankens utveckling?” är något som ofta diskuteras. Man jobbar även med utveckling av ledare i form av ledarforum som delvis är digitala. ”Varje månad har vi en ledar-check in för alla chefer som kan handla om uppdateringar kopplat till vår affär, men även en stående punkt från HR” säger Jessica. Ibland får cheferna olika uppdrag och utmaningar som de ska göra inför nästa ledarforum som handlar om att utveckla ledarskapet. Tre till fyra gånger per år har man även längre ledarforum där man pratar om ledarskap och chefernas ansvar. ”T.ex under 2022 är det fokus på hållbart ledarskap, tidsanvändning och effektivitet för chefer och senare under året blir det fokus på återkoppling och feedback”, berättar Jessica.

Jessica poängterar att det tar tid att förbättras: ”Effekterna kommer inte alltid direkt – det är en långsiktig utveckling på många områden och man måste hålla i utan att släppa det.” Andra nycklar som Sparbanken Syd använt sig av har varit att aktivt involvera medarbetarna i strategiutvecklingen och en aktiv transparens i kommunikationen.

”Vår vision är Framtidens Sparbank med nöjda kunder och stolta medarbetare, och vi tror att stolta medarbetare är en förutsättning för nöjda kunder. En ny strategi började exekveras under 2021 och framtagandet av hela det strategiska ramverket gjordes tillsammans med medarbetarna. Alla var med och kunde påverka vår vision, mission och våra värderingar”, säger Jessica.

Sparbanken Syd jobbar även aktivt med sina värderingar: ”Värderingarna följs upp med alla grupper ett par gånger per år där man diskuterar hur väl man lever upp till dessa. Vad tycker vi själva att vi agerar rätt på? Hur agerar andra? Vad kan vi göra mer av och ev. annorlunda. Vi pratar om konkreta beteenden.”

Hur kan andra organisationer inspireras av hur ni jobbar?

Jessica menar att alla organisationer kan arbeta på liknande sätt som Sparbanken Syd gör. Men man måste vara tydlig med syftet. ”I vårt fall har vi valt att ha ansvar på tre olika nivåer och varit tydliga med detta. Mäta för mätandets skull funkar inte utan det är utvecklingen som ett resultat av mätningen som är det viktiga”, säger Jessica.

Sparbanken Syd har använder Puls+ sedan 2018 och det blir enklare och enklare att jobba på det sätt som beskrivs ovan: ”I början var det nytt och lite konstigt att jag som medarbetare skulle vara med och påverka men den diskussionen kommer inte upp längre” säger Jessica.

Avslutningsvis poängterar Jessica vikten av att alla i ledningen också är med på olika sätt och driver detta arbete och arbetar med resultaten och att detta har varit en självklarhet för alla i ledningsgruppen i Sparbanken Syd.

Pulsᐩ Solution - Sparbanken Syd

Snabbfakta

Vem: Jessica Malm, HR Chef

Bransch: Bank

Favoritfunktioner:

Vill du utveckla ditt team och ditt ledarskap?

Kolla in Pulsᐩ. En AI-baserad plattform som coachar medarbetare och chefer till att må och prestera bättre.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Att arbeta på distans har blivit alltmer populärt på senare år, och det finns gott om skäl till det. Som vi pratade …

Bakgrund Trelleborgs Energi ägs av Trelleborgs kommun och är Trelleborgarnas eget energibolag som gör staden ljusare, varmare och smartare. Trelleborgs Energi är …

AI har potential att revolutionera hur organisationer jobbar med medarbetarengagemang och välmående Artificiell intelligens (AI) har potential att revolutionera hur organisationer arbetar …

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!