fbpx

Så ökar du ditt teams psykologiska kapital genom att jobba med motståndskraft

Motståndskraft

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Psykologiskt kapital påverkar er prestation och ert välmående

I våra blogginlägg: Psykologiskt kapital får ditt team att må och prestera bättre definierade vi begreppet psykologiskt kapital och dess olika beståndsdelar: 

  • hoppfullhet
  • självförtroende
  • motståndskraft 
  • optimism 

Vi skrev även blogginlägg om hur man som individ och team kan jobba med de första två delarna: hoppfullhet och självförtroende. I detta blogginlägg ska vi berätta om hur man jobbar med att öka motståndskraften hos sig själv och sitt team. 

Hur du som ledare utvecklar motståndskraft i ditt team

Motståndskraft innebär vår förmåga att ta oss igenom svåra prövningar och komma ur dessa lika starka eller rentav stärkta av erfarenheten. Populärt kallas detta för maskrosegenskapen. Maskrosor har ju en enastående förmåga att komma tillbaka gång på gång trots att man försöker utrota dem från sin trädgård. 

Vi vill alla skapa mer motståndskraft i oss själva, såväl som hos det team vi leder. Med en hög motståndskraft har vi team som aldrig ger upp och som gång på gång försöker hitta nya vägar för att lösa olika problem och ta sig över olika hinder.

Det finns ett antal strategier du kan använda för att utveckla motståndskraft och vi berättar om några av dessa nedan. 

Förbättra de resurser som är tillgängliga när man behöver hantera svårigheter. Detta kan göras genom att uppmuntra individen att bygga upp sitt humankapital (kunskap, färdigheter etc.), socialt kapital (relationer och nätverk) och jobba med de andra dimensionerna av det psykologiska kapitalet (hopp, självförtroende och optimism). 

För att utveckla humankapital man t.ex. använda formell utbildning, lärande mellan kollegor och coaching. Socialt kapital kan utvecklas genom att skapa olika forum för att stärka olika relationer, och som kan hjälpa varandra att ta sig igenom olika svårare perioder. 

Diane Coutu beskriver tre vägar för att öka motståndskraft i ett team: 

1. Inse fakta

I situationer av förtvivlan och hopplöshet är det bästa sättet att ta sig igenom att möta verkligheten och fakta snarare än att försöka tänka positivt. Om vi förväntar oss att saker och ting ska bli bättre snart kan vi tappa energin och känna hopplöshet när situationen inte förbättras tillräckligt snabbt. I svåra situationer kan det därför vara bättre att möta och acceptera verkligheten för att sedan skapa en bättre grund för att uthärda den tid som svårigheten varar. 

2. Sök efter mening

Att kunna hitta ett syfte och en mening är kärnan i att skapa motståndskraft. När det är tunga perioder av motgångar kan man genom ett tydligt syfte, ett tydligt ”varför”, öka sin motståndskraft och kämpa vidare. Säkerställ så att ert team har ett tydligt syfte med vad det är ni gör som alla känner att de kan bidra till. 

3. Improvisera

Förmågan att improvisera och hitta nya sätt att nå ett mål har stor betydelse för vår motståndskraft. Ledare är förebilder för sina anställda och deras förmåga att improvisera är avgörande när man vill jobba med att bygga upp ett teams motståndskraft. Gör ditt team delaktiga och brainstorma olika vägar för att komma runt de problem och hinder som uppstår. Improvisera och hitta nya vägar. En hög förmåga att kunna improvisera bygger motståndskraft i ert team. 

Vill du lära dig mer om psykologiskt kapital och hur du kan utveckla detta?

Häng med på vårt webinar om psykologiskt kapital med Stefan Söderfjäll.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!