fbpx

Så håller du en-till-en möte på distans

en-till-en möte på distans

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Här hittar du en agenda-mall och konkreta tips på hur du håller en-till-en möte på distans

Att leda på distans (eller ledarskap i allmänhet, för den delen) är ett hantverk. Det är svårt att undervisa och bara tipsa ledare hur man ska göra, du måste börja göra det också. 

Men om du ska välja en sak som du som ledare ska börja göra, oavsett om du leder på distans eller inte, så är det att investera tid i frekventa en-till-en möten med dina team-medlemmar. 

Det finns mängder av exempel från både ledare och medarbetare som tycker att just en-till-en möten är det bästa verktyget som man kan använda som ledare. 

Googles berömda forskningsprojekt från 2009 ”Project Oxygen” bekräftar detta. De såg att mer uppskattade ledare är mer benägna än mindre uppskattade ledare att ha frekventa en-till-en-möten med sina team-medlemmar. 

Vad är då effekten av en-till-en möte på distans? Ofta syns effekterna i engagemang och välmående. Ert en-till-en möte på distans blir kanske den enda riktiga dialogen som din medarbetare har med en annan person på hela veckan. Man får möjlighet att känna sig sedd, bli lyssnad på och kanske få lite beröm. Effekterna av ett sådan möte kan bli väldigt stora när ni jobbar på distans. 

Hur genomför man då ett en-till-en möte på distans på bästa sätt? Läs vidare så får du några konkreta tips. 

Ge mer tid för personlig kontakt än du normalt skulle göra

När man jobbar på distans behöver man fokusera mer på att skapa samhörighet och aktivt jobba med sina relationer än när man jobbar på en fysisk arbetsplats. I en undersökning gjord av Buffer fann de att ensamhet var den största nackdelen för 21% av de som jobbar på distans, och en av anledningarna som gjorde medarbetarna mer benägna att sluta.

Det är därför viktigt att du spenderar mycket tid på att verkligen bry dig om dina medarbetare även på det personliga planet. Faktum är att Gallup har identifierat att ”bry sig om” som en av indikatorerna som förutsäger anställdas och arbetsgruppens prestationer, med stark koppling till företagets produktivitet och lönsamhet.

Bry dig verkligen om dina medarbetare genom att ställa frågor även på det personliga planet. Använd Team-funktionen i Pulsᐩ  för att notera lite mer personliga saker om dina medarbetare, så att du lär känna dem på riktigt. 

Tänk på ditt kroppsspråk

Även om du har en-till-en-mötet på distans så behöver du tänka på ditt kroppsspråk. Om du sitter och kikar på emails, slack-notiser eller din mobil under ert möte så kommer detta att synas. Att inte vara närvarande i ert en-till-en möte är direkt motverkande för din medarbetares engagemang. Fokusera på ert möte och investera i den tid ni har avsatt. Sätt din dator och telefon i fokus-mode så du inte blir störd. Om du tar anteckningar under mötet så berätta detta för din medarbetare så att hen vet vad du håller på med när du knappar på tangentbordet och blicken far över skärmen. 

Håll inte på med statusuppdateringar i era en-till-en möten

Allmän information och statusuppdateringar som t.ex. hur det går för ert företag kan du ge i andra möten. Låt ert en-till-en möte vara ett möte där du bryr dig om din medarbetare. Ställ frågor, lyssna och diskutera för att se hur du kan stötta din medarbetare som jobbar på distans. Om du behöver inspiration på vad ni kan prata om, så finns det färdiga agendor för både team-möte och en-till-en möte att använda i Team-funktionen i Pulsᐩ.

Agendamall för en-till-en möte på distans

Här är ett förslag på en agenda för ditt nästa en-till-en möte på distans:

  • Hur har du haft det sedan vårt senaste en-till-en möte?
  • Hur är det med X (t.ex. familjen, sonen, hunden)?
  • Har du vad du behöver för att göra ett bra jobb på distans?
  • Hur upplever du att kommunikationen fungerar i vårt team när du jobbar på distans?
  • Får du den information som du behöver?
  • Är mina förväntningar realistiska? 
  • Vad har gått bra sedan vårt senaste möte?
  • Hur upplever du din arbetsbelastning just nu?
  • Finns det något vi inte har tagit upp som du vill diskutera?
  • Finns det något annat jag som chef kan göra för att hjälpa dig?

Vill du jobba med en-till-en möten på ett snabbt och enkelt sätt?

En-till-en möten är ett av de mest kraftfulla verktygen som du kan använda som ledare. Planera och följ upp dina en-till-en möten på ett snabbt och enkelt sätt i Pulsᐩ.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!