Vad är psykologisk trygghet?

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

vad är psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet påverkar innovation, kreativitet och medarbetarengagemang 

Vad är psykologisk trygghet? Med psykologisk trygghet menar man ofta den känsla av trygghet och tillit som individer känner i en arbetsmiljö. Det innebär t.ex. att medarbetare är inte oroar sig för att bli förlöjligade, avvisade eller bestraffade. Det innebär att de kan uttrycka sig själva, ställa frågor och dela tankar och idéer öppet och fritt.

Begreppet psykologisk trygghet har blivit allt viktigare under de senaste åren, eftersom organisationer har insett den avgörande roll det spelar för att driva medarbetarnas engagemang, produktivitet , kreativitet och nya inovationer. Studier har visat att när anställda känner sig trygga, är de mer benägna att vara kreativa, ta risker och vara engagerade i sitt arbete.

För att skapa en psykologiskt trygg arbetsplats är det viktigt att ledare främjar en miljö av tillit, respekt och inkludering. Detta innebär en kultur av öppen kommunikation, aktivt lyssnande och att man ger feedback på ett konstruktivt och stödjande sätt. Dessutom är det viktigt att skapa en känsla av trygghet för anställda att säga ifrån och dela med sig av sina idéer, utan rädsla för att bli negativt bedömd eller straffad.

För att upprätthålla psykologisk trygghet måste organisationer också vidta åtgärder för att ta itu med negativa beteenden. Detta kan inkludera att sätta tydliga förväntningar på beteenden på arbetsplatsen, reagera på incidenter av mobbning eller trakasserier och hålla anställda ansvariga för sina handlingar.

Förutom att främja medarbetarnas engagemang och produktivitet har en psykologiskt trygg arbetsplats andra fördelar för organisationer. Det kan till exempel hjälpa till att minska personalomsättningen och öka medarbetarnas engagemang, eftersom anställda är mer benägna att känna sig värdefulla och respekterade om de känner sig trygga. Dessutom kan det främja en känsla av gemenskap och samhörighet, eftersom anställda kan arbeta effektivt tillsammans utan rädsla för repressalier eller dömande. Sist men inte minst kan det leda till nya innovationer av produkter och tjänster. Om man får misslyckas så vågar man också ta risker, och det är ofta genom detta risktagande som nya innovationer uppstår. 

Sammanfattningsvis är psykologisk trygghet en kritisk komponent i en framgångsrik arbetsplatskultur och något som organisationer måste prioritera om de vill driva engagemang, produktivitet, innovationer och framgång. Genom att främja en miljö av tillit, respekt och inkludering kan ledare skapa en psykologiskt trygg arbetsplats som stödjer medarbetare och driver affärsresultat.

Vill du lära dig mer om psykologisk trygghet?

Här med på Pulsᐩ Campfire - gratis webinar med Carina Gustafsson

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Hur går man bäst tillväga för att ge positiv feedback? Är det enbart chefernas ansvar att ge positiv feedback? Positiv feedback är …

Jobba med feedback genom att använda feedbacktrappan Nyckeln till ett effektivt ledarskap samt en god kommunikation grundar sig till stor del i …

AI i rekryteringsprocessen En bra rekryteringsprocess är ett måste för företag och organisationer. Det är även ett av de områdena där artificiell …

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!

Rulla till toppen