Så skapar du som chef hög motivation i ditt team

By juni 18, 2019För Chefen, För HR-Chefen
motivation i team

Motivera dina medarbetare eller skapa rätt förutsättningar för hög motivation?

Många chefer pratar om att man måste motivera sina medarbetare. Vi menar att motivation är något som kommer från medarbetaren själv, dvs en inre motivation. Vad du som chef kan påverka och jobba med är att skapa rätt förutsättningar för en hög inre motivation i ditt team.

Såhär skapar du som chef rätt förutsättningar för en hög motivation i ditt team:

  1. Fråga dina medarbetare vad de vill få ut av sitt jobb?
  2. Jobba med att skapa syfte: vi människor vill förstå hur vi bidrar till något större som vi brinner för. Jobba med att förklara varför vi ska göra olika saker och vad det leder till.
  3. Beröm: Det allra viktigaste för de flesta människor är att få beröm och bli sedda. Beröm dina medarbetare ofta och beröm deras ansträngning, inte bara resultatet av deras arbete.
  4. Passion: vad brinner dina medarbetare för? Hur kan du och din arbetsplats hjälpa dina medarbetare att jobbas med det som de brinner för?

Om du jobbar med dessa punkter kommer du att skapa mycket bra förutsättningar för ett högpresterande team med medarbetare som är produktiva, engagerade, välmående och levererar bra resultat.

Nu är det din tur? Hur kan du skapa rätt förutsättningar på din arbetsplats?

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter: PulsMeter  ChangeDriver OSAMeter

Leave a Reply