Jeff Bezos ledarskapsformel för tillväxtbolag

Amazon

Jeff Bezos (Amazons grundare och CEO) ledarskapsformel för tillväxtbolag

Jeff Bezos är grundare och CEO till Amazon. Hans formel på hur man leder tillväxtbolag kan sammanfattas i en mening:

”Success is going to require talented experts, a beginner’s mind, and a long-term orientation.”

1. Omge dig med talangfulla experter

Om du ska åstadkomma fantastiska resultat så behöver du fantastiska människor. Bezos kallar dessa människor för ”talented experts”. Med ”talented experts” menar Bezos duktiga personer som även kan jobba bra tillsammans med andra. De har hög emotionell intelligens och kan sina saker. Detta handlar såklart om att rekrytera rätt: duktiga medarbetare som passar in i er kultur och brinner för det ni gör – talangfulla experter.

2. Ha ett lärande mindset

Om man rekryterar duktiga människor med fel mindset är det stor risk för att man får medarbetare som ”vet och kan allt redan” och är inte öppna för lärande och nytänk. Bezos kallar detta för att man ska ha en ”beginners mind”. Dvs även om ni har rekryterat duktiga medarbetare som kanske även är experter så är det viktigt att skapa en lärande kultur där man tillåter misstag, att man har öppenhet och nyfikenhet att ta in nya kunskaper och insikter.

3. Var beredd på en lång resa

Om det hade varit lätt så hade alla andra gjort det. Det är så det är när man ska lösa ett större problem som kanske även genererar affärer eller transformera en hel bransch. Bezos har lång erfarenhet från detta då Amazon under flera år gick med förlust. Men han kämpade vidare för att förändra hur människor handlar, hans mål var och är mer långsiktiga. Amazon har t.o.m med långsiktigheten i sina direktiv till ledarna: ”They think long term and don’t sacrifice long-term value for short-term results.”

Talangfulla experter, ett lärande mindset och tänk långsiktigt är Bezos ledarskapsformel för tillväxt.
Nu är det din tur? Hur kan du inspireras av Bezos ledarskapsformel?

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter: PulsMeter  ChangeDriver OSAMeter

Leave a Reply