fbpx

Psykologiskt kapital får ditt team att må och prestera bättre

Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

Psykologiskt kapital hjälten inom dig

Psykologiskt kapital - vad är det?

Som ledare är det ditt ansvar att skapa ett så bra arbetsklimat som möjligt som gör att dina medarbetare mår och presterar på bästa sätt. Om dina medarbetare mår och presterar bra så leder det såklart till att ditt team även levererar ett bättre resultat. 

Det finns en hel del forskning kring psykologiskt kapital, d.v.s graden av följande fyra faktorer hos dina medarbetare: hoppfullhet, självförtroende, motståndskraft och optimism. När dessa fyra faktorer, det psykologiska kapitalet, stärks, så leder det bevisligen till mätbart bättre prestationer.

På engelska heter de fyra faktorerna: hope, efficacy, resilience, optimism vilket bildar akronymen HERO och därför ibland kallas för the hero within. På svenska översätter vi det till ”hjälten inom oss” vilket blir en väldigt bra symbol för vad psykologiskt kapital innebär. 

De olika delarna i psykologiskt kapital

Hoppfullhet – positiva målbilder och hur du når dit

Om vi vet vart vi är på väg och har någorlunda klart för oss hur vi når dit samt att vi är fast beslutna att göra det som krävs för att nå målet så ökar vi känslan av hoppfullhet. 

Om du ökar känslan av hoppfullhet hos en medarbetare (hoppfull kring att faktiskt kunna nå målet), så kommer medarbetaren att anstränga sig mer för att verkligen lyckas. Därför är det mycket viktigt för en ledare att se till att teamet har engagerande mål och tydliga planer på hur teamet ska nå dit. 

Läs mer om hur du jobbar med hoppfullhet här. 

Självförtroende – att tro på sin förmåga

Den andra faktorn i psykologiskt kapital handlar om tron på sig själv och att kunna hantera olika utmaningar som dyker upp på vägen mot de utsatta målen. Det handlar om att vi upplever att vi har rätt kompetens och att vi får använda våra styrkor. Det handlar om att vi får frihet att klara av våra arbetsuppgifter utan att någon detaljstyr eller är för kontrollerande. 

Läs mer om hur du jobbar med självförtroende här.

Motståndskraft – att komma tillbaka efter motgångar

Den tredje komponenten i psykologiskt kapital är motståndskraft: hur vi hanterar kriser och svårigheter och hur snabbt vi kan komma tillbaka och kanske rentav lära oss något av motgången. 

Läs mer om hur du jobbar med moståndskraft här.

Optimism – en generellt positiv uppfattning om livet

Om du som ledare är positiv och ser möjligheter så kommer detta spridas till dina medarbetare att leta efter positiva signaler. Vi kommer att se motgångar som små dippar som vi snabbt tar oss förbi. Du får akta dig så att du inte ses som naiv i din positivitet:  se verkligheten som den är och leta efter det positiva i din omgivning och leta efter lösningar snarare än problem. Detta synsätt är en kultur som kan byggas i en organisation och en sådan positiv kultur kommer att stärka den organisationens prestationer. 

Läs mer om hur du jobbar med optimism här. 

Det finns en stark forskningsbas kring psykologiskt kapital och modellen utgår från faktorer vi människor kan påverka. De människor och de organisationer som bäst lyckas främja psykologiskt kapital, d.v.s mer hoppfullhet, självförtroende, motståndskraft och optimism kommer också att skapa bättre förutsättningar för att må och prestera bättre. 

Vill du lära dig mer om det psykologiska kapitalet? Då ska du kolla in vårt inspelade webinar med Stefan Söderfjäll – Hjälten inom dig. Se webinaret här. 

Se vårt webinar om psykologiskt kapital

Stefan Söderfjäll pratar om psykologiskt kapital - hjälten inom dig

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Som chef kan det vara en utmanande uppgift att hantera medarbetare som inte presterar och som inte lever upp till förväntningarna. Det …

Här är några tips på hur du som chef kan agera om ditt team inte lyssnar på dig Identifiera rotorsaken Försök att …

6 sätt för dig som chef att skapa ett team med hög psykologisk trygghet Att skapa en psykologiskt trygg arbetsplats är avgörande …

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!

Rulla till toppen