Vill du tjäna pengar på aktier? Investera i företag med högst medarbetarengagemang

De flesta investerare dyker djupt ner i årsredovisningar men strategin som utklassar börsen är att investera i bolag med högst medarbetarengagemang

Mårten Westberg som har en bakgrund från medarbetarundersökningsbranschen kammar hem storkovan på börsen genom att investera i de bolag som har högst medarbetarengagemang.

I en intervju i Personal & Ledarskap berättar Mårten att han såg ett mönster när han under 10 år studerade 20 börsbolag:

”Det är ungefär 2,5 gånger bättre att köpa aktier i ett företag där engagemanget stiger än där det inte gör det”, säger Mårten.

Mårten har själv investerat enligt sin modell och på två år ökade aktierna mellan 44-78 procent, vilket var mer än dubbelt så hög  avkastning jämfört med börsindex.

”Analytiker kollar gärna produktutveckling, kundflöden, effektivisering och så vidare, men alla dessa processer drivs av personalens engagemang. Därför är engagemanget viktigast för aktiens utveckling”, säger Mårten Westberg till Personal & Ledarskap.

Mårten analyserar datan från medarbetarundersökningarna och beräknar ett indextal som avgör om en aktie är intressant eller inte.

Nu är det din tur? Vill du också öka din avkastning på dina investeringar eller värdet på ditt eget bolag? Hur agerar du på resultatet från din medarbetarundersökning? Fokusera på att öka medarbetarengagemang!

Coachande medarbetarundersökning

Varför finns Puls Solutions?

Puls Solutions finns därför att vi vill förändra världen kring hur man arbetar med medarbetarengagemang.

Vi erbjuder en engagemangsplattform för att skapa rätt förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett högt medarbetarengagemang.

Vår plattform gör medarbetarna delaktiga, avlastar cheferna och hjälper dem att prioritera och implementera förbättringar som leder till ökat medarbetarengagemang och ökat affärsresultat. På riktigt.

Läs mer om våra produkter: PulsMeter  ChangeDriver OSAMeter

Leave a Reply